Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

richimagine
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaszydera szydera
richimagine
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
richimagine
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu viaszydera szydera
4641 ef97 500
Reposted fromclitoris clitoris
5040 bad7
Reposted fromclitoris clitoris

July 02 2015

richimagine
richimagine
Reposted fromweightless weightless
richimagine
♥
Reposted fromweightless weightless
richimagine
Reposted fromweightless weightless
richimagine
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viaanncey anncey
richimagine
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablablablabla blablablabla
richimagine
8884 7eda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
richimagine
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
richimagine
5078 7fb5
richimagine
richimagine
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
richimagine
9016 9662 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
richimagine
A może po prostu ty najbardziej lubisz wypowiadać ładne zdania i smutno przy tym wyglądać, więc podporządkowujesz temu wszystko w swoim życiu?
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
richimagine
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viablablablabla blablablabla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl