Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

richimagine
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
4783 5f3a

artbeautypaintings:

Rest on a dune - Pierre Carrier-Belleuse

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
richimagine
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaszydera szydera
richimagine

wciąż wierzę,
że to jeszcze nie pożegnanie
Reposted fromtereseek tereseek viaszydera szydera
richimagine
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
8765 58b8 500

one-photo-day:

Romy Schneider and Alain Delon, 1959.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
richimagine
Reposted fromFlau Flau viaindisputabel indisputabel
8258 edc6 500
Reposted fromallasha allasha viaszydera szydera
richimagine
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaszydera szydera
richimagine
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
4297 8d6b 500
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera
9258 beb7 500

whitni:

this work is called “the impact of a book.”
– West Plains Public Library

richimagine
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
richimagine
Reposted fromtfu tfu viatwice twice
richimagine
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
richimagine
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
richimagine
7506 9f20
Reposted fromdoener doener viaindisputabel indisputabel
richimagine

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
richimagine
7105 761a 500
Reposted fromhabae habae viaszydera szydera
richimagine
5401 97ea 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl